הפרוייקט: מלון ודירות במושבה הגרמנית

הפרוייקט: מלון ודירות במושבה הגרמנית

בניני מגורים

בניני מגורים

פטיו המלון

פנטהוז

דירת גן

דירת גן

ביניני מגורים

פטיו המלון

Design by
BASMAN/TENENBAUM

English