קומת קרקע

בניין A
דירה A1

קומת קרקע
שטח דירה: 211.6 מ”ר

שטח גינה: 242 מ”ר

סה”כ שטח: 453.6 מ”ר

תוכנית
בניין B
דירה B1

קומת קרקע
שטח דירה: 265.9 מ”ר

שטח גינה: 132.5 מ”ר

סה”כ שטח: 398.4 מ”ר

תוכנית

קומה ראשונה

בניין A
דירה A2

קומה ראשונה
שטח דירה: 211.6 מ”ר

שטח מרפסת: 44.8 מ”ר

סה”כ שטח: 256.4 מ”ר

תוכנית
בניין B
דירה B2

קומה ראשונה
שטח דירה: 127.1 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 138.7 מ”ר

תוכנית
דירה B3

קומה ראשונה
שטח דירה: 142.3 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 153.9 מ”ר

תוכנית

קומה שנייה

בניין A
דירה A3

קומה שניה
שטח דירה: 211.6 מ”ר

שטח מרפסת: 44.8 מ”ר

סה”כ שטח: 256.4 מ”ר

תוכנית
בניין B
דירה B4

קומה שניה
שטח דירה: 127.1 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 138.7 מ”ר

תוכנית
דירה B5

קומה שניה
שטח דירה: 142.3 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 153.9 מ”ר

תוכנית

קומה שלישית

בניין A
דירה A4

קומה שלישית
שטח דירה: 211.6 מ”ר

שטח מרפסת: 44.8 מ”ר

סה”כ שטח: 256.4 מ”ר

תוכנית
בניין B
דירה B6

קומה שלישית
שטח דירה: 127.1 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 138.7 מ”ר

תוכנית
דירה B7

קומה שלישית
שטח דירה: 142.3 מ”ר

שטח מרפסת: 11.6 מ”ר

סה”כ שטח: 153.9

תוכנית
1 2 3 4
בניין A
בניין B

Design by
BASMAN/TENENBAUM

English